Onze school

Kinderen coachen in hun ontwikkeling tot zelfstandige en zelfbewuste leerlingen kan alleen als ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij als leerkrachten kinderen het vertrouwen geven, passend bij hun leeftijd en individuele mogelijkheden.

Wij kennen onze leerlingen

Hoeveel verantwoordelijkheid leerlingen aankunnen, kunnen we alleen beoordelen als we de kinderen goed leren kennen. Dat doen we op allerlei manieren, zoals tijdens onze reflectiegesprekjes met de leerlingen. “Wat gaat er goed? Wat vind je nog lastig? En wat heb je nodig om dit te leren?” Zo reflecteren we meerdere keren op de dag met de kinderen op wat ze hebben geleerd. De leerlingen geven elkaar tips en tops. Zo ervaren ze in een veilige sfeer dat fouten maken mag.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Door de vrijheid en verantwoordelijkheid die de kinderen krijgen, gaan ze gemotiveerd aan de slag met hun werk. Al op jonge leeftijd werken ze – na een klassikale instructie - zelfstandig in de klas, op de gang of op de werkpleinen. En lopen ze vast? Dan vragen ze hulp aan hun maatje. Komen ze er samen niet uit? Dan vragen ze uitleg aan de leerkracht. Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, krijgen na de klassikale instructie eerst extra uitleg van de leerkracht. Daarna kunnen ook zij zelfstandig aan de slag. Binnen heldere kaders geven we hen de vrijheid om zelf keuzes te maken in wat ze willen leren en hoe ze dat willen doen. 

Ons team

Kinderen coachen in hun ontwikkeling tot zelfstandige en zelfbewuste leerlingen, vraagt om specifieke kwaliteiten én voorbeeldgedrag van ons team. Daarom komen de leerkrachten – net als de kinderen - regelmatig bij elkaar om te reflecteren op de manier waarop ze lesgeven. Deze werkhouding, gericht op continu ontwikkelen, hebben al onze leerkrachten.  Net als het diploma tot leerkracht voor het daltononderwijs.

Ons gebouw

Ons schoolgebouw is grondig verbouwd, zodat leerlingen gemakkelijker kunnen werken op een plekje buiten het klaslokaal. Dit kunnen individuele werkplekken zijn of plekken waar kinderen goed kunnen samenwerken (werkpleinen). We vinden het belangrijk om als gemeenschap samen in één gebouw te leren en te werken. 

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig of De Windroos een passende school is voor uw kind? Bel of mail ons en we nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.