De sfeer op school

Ieder kind voelt zich gezien, gehoord en veilig op De Windroos. Alleen dan kunnen kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige leerlingen. De sfeer op school heeft onze aandacht in alles wat we doen. Daarnaast werken we in alle klassen met de Kanjertraining, een methode om pesten op school te voorkomen. 

Vertrouwen

Wij hebben vertrouwen in ieder kind en geven hen de verantwoordelijkheid die zij aankunnen. Dat ervaren de leerlingen dagelijks in de manier waarop wij onderwijs geven. Hierdoor ontstaat een veilige sfeer in de klas, waarin leerlingen gemotiveerd en met plezier leren en werken. Door de reflectiemomenten gedurende de lesdag houden de leerkrachten heel goed zicht op de ontwikkeling van ieder kind.  

Kanjertraining

Daarnaast werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de school. De training maakt kinderen bewust van hun eigen gedrag en laat ze oefenen met nieuw gedrag. We spreken elkaar aan op een rustige toon, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht bedoelt. 

Petjes

Bij de Kanjertraining werken we met petjes. Kinderen en leerkrachten met een witte pet zijn te vertrouwen. Ze houden rekening met hun eigen gevoel en dat van anderen. Ze durven zichzelf te zijn. De witte pet in combinatie met de zwarte pet staat voor krachtig gedrag. Kinderen doen dan op een prettige manier stoer en nemen de leiding, bedenken plannetjes en durven voor zichzelf op te komen. Een zwarte pet zonder witte pet staat voor té krachtig gedrag. Dan gaan kinderen de baas spelen en over grenzen van anderen heen. 

Een witte pet in combinatie met een rode pet staat voor vrolijkheid en humor. Kinderen maken dan grappen, die leuk zijn voor iedereen. Ze zijn vrolijk en optimistisch. Zonder witte pet zijn kinderen té grappig en vertonen meeloopgedrag, omdat ze aansluiting zoeken bij klasgenootjes. 

De witte pet in combinatie met de gele pet laat zien dat kinderen vriendelijk gedrag vertonen. Ze gedragen zich zorgzaam, rustig en bescheiden en kunnen goed luisteren. Zonder de witte pet gedraag je je onderdanig en durf je niet meer voor jezelf op te komen. 

De combinatie van petten staat voor positief gedrag en is bedoeld om kinderen – zonder oordeel – aan te spreken en na te laten denken over hun gedrag. Ook in rollenspellen in de klas worden de petten gebruikt.

Meer informatie vindt u op www.kanjertraining.nl   

Meer weten?

Wilt u de sfeer op onze school zelf een keertje komen proeven? Bel of mail ons gerust voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.