Stichting KPO Antonius

Daltonschool De Windroos maakt deel uit van stichting KPO Antonius. Deze stichting biedt al dan 150 jaar basisonderwijs op vijf scholen in de gemeente De Ronde Venen. Voor ieder kind een passende vorm van onderwijs bieden, dat is de ambitie van KPO Antonius. 

Uniek profiel

Aansprekend, persoonlijk en kwalitatief uitstekend onderwijs is waar KPO Antonius zich voor inzet. Onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Mede daarom vindt de stichting dat alle scholen binnen de stichting een uniek profiel moeten hebben. 

Verantwoordelijkheid en verbondenheid

Als een mens (kind, leerkracht of directeur) zich verantwoordelijk voelt voor datgene wat hij of zij doet, dan bied je hem of haar de kans om talenten te benutten en zichzelf te ontwikkelen. In onderlinge verbondenheid kun je maximaal presteren en bied je elkaar de kans het beste uit elkaar te halen. Deze visie is gebaseerd op onze katholieke waarden. 

7 concrete prioriteiten

Alle vijf de aangesloten scholen werken vanuit 7 concrete prioriteiten:

  1. Optimale ontwikkeling van ieder kind.
  2. De basiskwaliteit van het onderwijs is meer dan op orde.
  3. Continu werken aan innovatie en verbetering, waardoor we kinderen eigentijds onderwijs kunnen bieden. 
  4. Een professionele én veilige cultuur, waar ruimte is voor reflectie en ontwikkeling. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen vinden wij belangrijk.
  5. Goed werkgeverschap, zodat leerkrachten enthousiast, gemotiveerd en professioneel kunnen werken.
  6. Onze scholen maken actief onderdeel uit van de buurt en zoeken actief de verbinding met de buurt.
  7. Een herkenbare, aantrekkelijke en inspirerende leeromgeving. Wij bieden kwalitatief onderwijs vanuit een eigen en onderscheidende identiteit. 
Meer weten?

Wilt u meer weten over stichting KPO Antonius, waar De Windroos onderdeel van uitmaakt? Bel of mail ons en we nodigen u graag uit voor een gesprek.