Onze leerlingen

Daltonschool De Windroos bestaat uit acht groepen, twee gemengde kleutergroepen (groep 1 en 2) en de jaargroepen 3 tot en met 8. In schooljaar 2022/2023 telt De Windroos 212 leerlingen. We kiezen ervoor om kinderen de ruimte te geven binnen ons gebouw en groeien niet groter dan acht groepen. Het leerlingenaantal per groep varieert van 20 tot maximaal 30 leerlingen. 

Nieuwsgierig en ondernemend

Onze kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend. Ze willen graag actief bezig zijn in alle lessen. Daarom bieden wij veel afwisseling in onderwijsmethoden en inhoud. Onze leerlingen stromen uit naar alle vormen van voortgezet onderwijs. 

Verder is het belangrijk dat u zich als ouder kunt vinden in onze onderwijsvisie, die is gebaseerd op het daltononderwijs. Hierover gaan we graag met u in gesprek tijdens een kennismaking bij ons op school.

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig of De Windroos een passende school is voor uw kind? Bel of mail ons en we nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.