Ons onderwijs

Kinderen coachen in hun ontwikkeling tot zelfstandige en zelfbewuste leerlingen vraagt om specifieke manieren van onderwijs geven. Met ons daltononderwijs stimuleren wij onze leerlingen vanaf groep 1 tot en met groep 8 om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces, passend bij hun leeftijd en individuele vaardigheden. 

Vertrouwen in ieder kind

Ieder mens is in staat om verantwoordelijkheid te dragen. Daarom hebben wij vertrouwen in ieder kind. Dit vertrouwen en de veilige sfeer op school maken dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Daltonboom

De Daltonboom symboliseert ons onderwijs. De wortels, de stam en de vijf takken houden elkaar in evenwicht:

  • de wortels zorgen voor stabiliteit en borging
  • de stam zorgt voor groei en energie
  • de vijf takken vertegenwoordigen de Daltonkernwaarden.

In deze waarden zit net als in de takken een constante beweging en groei.

Ballon

Afhankelijk van het vakgebied en het moment in de ontwikkeling kan een kind meer of minder vrijheid en verantwoordelijkheid aan. Hiervoor gebruiken we het beeld van een ballon. Kan een leerling op dat moment en voor dat vak meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan, dan maakt de leerkracht de ballon (vrije ruimte) iets groter. Kan een leerlingen nog minder vrijheid en verantwoordelijkheid aan, dan krijgt hij of zij meer begeleiding. Deze vrijheid binnen duidelijke kaders noemen we ook wel vrijheid in gebondenheid.

Zelf initiatief nemen

Ieder kind heeft andere talenten en ontwikkelt zich anders. Daarom krijgen onze leerlingen de ruimte om zelf initiatief te nemen en nieuwe activiteiten op te zetten. Het opdoen van nieuwe ervaringen motiveert hen om zich in te zetten voor hun eigen ontwikkeling. 

Keuzekast en eigen doelen

Naast de keuzekast, waarin de leerlingen allerlei werkvormen vinden, mogen ze ook zelf voorstellen doen. Zo willen twee meisjes in groep 5 graag Frans leren spreken. Een onderwijsassistent begeleidt hen nu in het spreken van de Franse taal. Een ander groepje leerlingen heeft een bedrijf opgezet in vogelvoederhuisjes. Om geld te krijgen voor het kopen van materialen hebben de leerlingen een pitch gehouden voor de twee aandeelhouders (de directeuren van de school). Andere leerlingen bieden de leerkrachten van groep 3 en 4 een dienst aan: sportactiviteiten organiseren voor hun leerlingen. Hiervoor werken zij samen met verschillende leerkrachten. 

De lesdoelen zijn leidend

Het vergroten van kennis en vaardigheden is de opdracht voor iedere basisschool. Zo ook voor ons. Maar de manier waarop wij dat doen is net even anders. Bij ons stellen de leerkrachten eerst een lesdoel op. Vervolgens kiezen we activiteiten die passen bij het lesdoel. De leerlingen maken bijvoorbeeld samen een sommendictee of oefenen buiten op het schoolplein aan het verdelen van kastanjes. Door de kinderen naderhand te betrekken bij de evaluatie (reflectie) vergroten we de betrokkenheid van de leerlingen.

Taakbrief en taakbord

Wat een leerling doet, is afhankelijk van de leerdoelen die de leerkracht in overleg met de leerling bepaalt tijdens de reflectiemomenten, die meerdere keren op een dag plaatsvinden. Deze doelen leggen we vast in de wekelijkse taakbrief. Zo helpen we ieder kind om zelf verantwoordelijkheid te nemen over zijn of haar leerproces. De leerdoelen vertalen we naar taken en opdrachten. Kleuters plaatsen hun taken vervolgens met behulp van magneetjes op het taakbord. De magneetjes helpen hen ook bij het reflecteren op een taak. 

Meer weten?

Ons onderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden. Wilt u meer weten over deze kernwaarden? Lees onze pagina daltononderwijs